13 år med Antikrundan

IMG_1321

(förf. Rolf ”Sunkan” Sundqvist)

Här är en resumé över Mc-polisveteranernas onsdagskörningar eller som de också kom att kallas Antikrundan, kanske då med hänsyftning till vissa deltagares ålder.

Det var under en utflykt år 2000, när Janne Huzell och jag var ute och luftade ett par av museets cyklar, som Janne framförde förslaget att vi borde kunna köra under lite mer organiserade former med fler deltagare och även då kunna ta ut fler cyklar från museet. Från tanke till handling. Ett upprop kom i Öppet visir 2001 att vi skulle köra fem tisdagskvällar under året, med början i maj och sedan under juni, augusti, september och oktober. Starta skulle vi göra från legendariska knuttefiket Lillstugan, strax norr om Sörentorp.

Första träffen, vi var sex deltagare, åkte vi genom Sollentuna norrut ut på små krokiga vägar, där vi med Janne i spetsen övade fordons plats på vägen. Så småningom hamnade vi vid Vidbo kyrka där vi drack medhavt kaffe. Andra träffen åkte vi på andra krokiga vägar men hamnade även denna gång vid Vidbo kyrka för kaffe. Av olika anledningar blev det bara två körningar första året men försöket med kvällsutflykter gav ändå så mycket, att vi beslöt att fortsätta även 2002. För att komma i bättre fas med årstiderna ändrade vi till april, maj, juni, augusti och september samt bestämde vi oss för första onsdagen i månaden och 18.00.00. Den som kom 18.00.01 kom för sent och riskerade att bli akterseglad.

2002 körde vi fem gånger och stommen har betått av Janne och undertecknad. Andra namn som också varit med är bl. a. Bengt Kihlberg, Bosse Jensen, Claes Nordlund, Jan Frykman och Bertil Andersson.

År 2003 körde vi också fem gånger och vi hade nu fått sällskap av Ulf Lindgren, studierektor vid Franska skolan, som visade sig ha exceptionella kunskaper om slott och herresäten och vi erhöll intressanta berättelser om olika platser som vi besökte, såsom Hörningsholm, Skånela m fl. 2003 var också sista året som Janne var med, eftersom han valt att flytta till Gävle, och han lämnade då över stafettpinnen till mig.

2004 gjorde vi en liten förändring då vi beslöt att även köra söder om Stockholm två gånger och då med Botkyrka motell som start plats. Vi fick det här året också sällskap av några medlemmar från Blue Knights, och fick då även möjligheten att vara med på deras avrostning den s.k. Sverigeträffen som genomfördes ute på Tullinge flygfält. Den för Sverigeträffen ansvarige, Bengt Kihlberg, är ju medlem både i Blue Knights och Mc-polisveteranerna. Vi genomförde även i år fem onsdagskörningar och vid den sista, den åttonde september, beslöts att vi även skulle göra en heldagsutflykt den artonde september. I hällande regn åkte vi norr om Stockholm och besökte platser såsom Pottåkerns loge, Lagga m.fl.

2005 gör vi en förändring av startplatserna för att få kortare transport till de mera hojvänliga vägavsnitten. Nu är det Mc Donald i Upplands Väsby och Hydro, Tullinge som gäller. Fem onsdagar utökas med lördagen den fjortonde augusti då Janne, utflyttad till Gävle, arrangerat något han kallade Järnbrukskröken, en resa i järnbruksbygderna i norduppland med avslutning i Strömsberg där Bosse Forsberg visade sin fantastiska samling av renoverade bilar och motorcyklar. Även 2005 avslutades med en heldagsutflykt nu i den sörmländska landsbygden. Totalt blev det alltså åtta träffar, fem onsdagar, en långmarsch, en Järnbrukskrök samt Sverigeträffen. Mellan elva och sex deltagare var med vid något tillfälle.

2006 är likt 2005 med fem onsdagar, en ny Järnbrukskrök med nya järnbruk, Sverigeträffen samt en heldagsutflykt, denna gång Mälaren Runt, dock i vänstervarv. Deltagarantalet var högst växlande med mellan två och sexton deltagare.

2007 och jag meddelade att det var sista året som jag ställde upp som ledare för våra körningar. Att reka nya vägar och mål kräver enormt mycken tid och kostar också en hel del pengar. Vi flyttade detta år tillbaka till enbart norrsidan för våra onsdagar med Mc Donald i Upplands Väsby som start plats. Det blir som vanligt Sverigeträffen, fem onsdagar och en avslutande långmarsch det året söder om Stockholm tjugonio mil, till stora delar grus. Mellan sju och tretton har deltagit.

2008. Samarbetet mellan Blue Knights och Mc-polisveranerna fördjupades och vi samsades om att leda onsdagskörningarna, Sverigeträffen stod Blue Knights för och den avslutande långmarschen svarade jag för som även detta år kördes söder om Stockholm med uppehåll vid bl a Gnesta järnvägsstation, Harpsund och kalklinbanan. Antalet deltagare under året var lågt med bara tre, fyra eller fem deltagare utom vid långmarschen då hela arton stycken cyklar ställde upp på startlinjen.

2009. Blue Knights genom Bengt Kihlberg och Hasse Hagenius har genomfört såväl Sverigeträffen som onsdagskörningarna och jag ombesörjde den avslutande långmarschen som det året kördes norr om Stockholm med besök vid Härkeberga kyrka och Järlåsa. Ganska jämnt deltagande har det varit med mellan nio och femton förare.

2010 beslöt vi oss för att göra en förändring av schemat så att onsdagskörningen i september utgick eftersom vi ändå har långmarschen i september. Detta årets långmarsch blev en orgie i kurvor. Det bästa och mesta Roslagen kan visa upp av kurvor och med lunchpaus i Hökhuvud och speedwaykunskap vid Orionparken i Hallstahammar. Det blev fyra onsdagar en Sverigeträff och en långmarsch med mellan sju och nio förare.

2011. Sex aktiviteter med Sverigeträffen, fyra kvällskörningar och en avslutande långmarsch fick vi även det här året. Långmarscherna har varje år haft ett tema, såsom Mälaren Runt, Grusorgie, Kurvorgie m m. Årets tema var Kriminalhistoria med inblick i vårt lands fångvårdsanstalter, där vi bl a körde förbi senaste tillskottet i Sala. I Sala höll jag också en föreläsning om den beryktade Salaligan.
”Klicka på denna länk för att se bilder”

2012. Likt 2011 sex aktiviteter där Bengt Kihlberg har fått dra ett allt större lass, då han ensam arrangerat alla träffar utom Långmarschen som av tradition legat på mig. Mellan fem och elva deltagare har vi varit.
”Klicka på denna länk för att se bilder”

2013 blev sista året som Mc-polisveteranerna och Blue Knights arrangerar de olika aktiviteterna. Vi började planenligt med avrostningen ute på I 1 i Kungsängen där jag först gick igenom teoretiskt hur man sitter på cykeln, hur man bromsar osv. Därefter praktik med övningar i körgård och bromsövningar på såväl asfalt som grus. Dagen avslutades med lunch vid Skokloster.

Säsongen fortsatte med fyra onsdagskörningar och en avslutande långmarsch. Intresset för kvällskörningarna har varit mycket lågt med en föråkare, Bengt, och en kökarl, jag och mellan oss Bertil Andersson och Bosse Jensen. Till den avslutande långmarschen, den tioende i ordning, blev vi tretton cyklar. Glädjande var att vi hade två mycket långväga gäster med. Bernt Callerstig från Krokek utanför Norrköping hade kört upp på morgonen och efter tjugosju mil i norduppland hade han bara tjugofem mil hem, snacka om prestation. Vår andra långväga deltagare, Hasse Blomqvist, kom ända från Umeå och endast för att delta i vår utflykt, men han åkte ned på fredagen och hem på söndagen. Temat 2013 var Nostalgi, då vi körde på mest gamla men även en del nya vägar norr om Stockholm, med fika vid Pottåkerns Loge, lunch vid Morkarla kyrka och avslutningsfika vid Ytterkvarns bro.
”Klicka på denna länk för att se bilder”

Då intresset för att hjälpa till har saknats och Bengt och jag inte ensamma kan dra hela lasset var detta sista året. Det blev tretton säsonger sedan Janne startade och det blev tio långmarscher. Det har blivit ganska många mil som vi kört och inga allvarliga incidenter har hänt. Det som hänt är, att en deltagare som 2009 från stillastående vid en stopplikt råkar lägga omkull cykeln, fick tummen i kläm. Den andra incidenten inträffade 2007 på klassiska rallysträckan Skeppsta-Öllösa där en deltagare kom ut lite för långt i en ytterkurva och tar diket till hjälp. Skadorna inskränkte sig till en förstörd backspegel. Det är allt som hänt och då har vi ändå haft femtioåtta kvällskörningar med ett snitt på åttio km och tio långmarscher med snitt på tvåhundrafemtio km eller totalt c:a sjutusen km. Det måste ses som helt fantastiskt, då vi under årens lopp haft med sextiosex olika deltagare. Totalt har vi haft åttio aktiviteter på två hjul och jag har varit med sjuttioåtta gånger och Bengt Kihlberg har varit med sextioåtta gånger. Många har bara varit med några enstaka gånger, andra flera utan att nämna någon, jo förresten, Bertil Andersson, som ej är medlem i någon av våra föreningar, men ändå varit med de flesta gångerna. Syftet med våra aktiviteter har varit att under trevliga former träna på att bli duktiga och ansvarsfulla motorcyklister. Jag tycker att vi lyckats ganska bra.

Med hojhälsningar
Sunkan
Rolf “Sunkan” Sundqvist