Öppet hus i Polismuseets fordonssamling 2024 

(Uppdaterad 2024-05-21)

Det blir öppet hus hos museets fordonssamling i Tullinge vid fyra tillfällen i år.  

Passa på redan nu och pricka in i era kalendrar de datum som Polismuseets fordonssamling visas i år.

Ca 50 fordon, hälften av varje fordonstyp mc/bilar i årgångarna från 1919 – 2009. 

 

– Söndag 19 maj  

Onsdag 17 juli 

Söndag 11 augusti 

– Söndag 1 september 

 

Vid samtliga tillfällen är öppettiden klockan 10 – 14 . 

Fri entré  

Internationella utbildningsinsatser i fjärran länder

(Uppdaterad 2024-03-31)

Johan Westerlund jobbar i region syd som regional samordnare för Polisens nationella förarutbildning. Han har under de senaste åren deltagit i ett nordiskt polissamarbete under ledning av Norsk polis. Syftet med samarbetet var att sätta ihop och utbilda en grupp instruktörer vilka skulle kunna genomföra internationella utbildningsinsatser gentemot de länder vilka bidrar med polispersonal till FN:s fredsbevarande missioner.

Boxern – en polisiär trotjänare, en artikel av Björn Gunnarsson

(Uppdaterad 2024-03-29)

 

Boxermotorn från tyska BMW, denna ganska udda mc-motorkonstruktion har kommit att bli synonymt med svensk mc-polis sedan 65 år. Hur kan det komma sig? För att försöka förstå bestämde sig Björn Gunnarsson för att resa bakåt i tiden och där provköra fyra trotjänare från 50-, 60-, 70- & 80-talen som alla varit i statlig tjänst.  

I sin artikel tecknar vår medlem Björn Gunnarsson en mycket intressant läsning om hur svenska polisens utveckling av motorcyklar i polisiär verksamhet har skett. Från Indian Power Plus på tjugotalet via Arial Square Rour, Husqvarna drömbåge på 175 cc och Triumph Tiger Police version till BMW:s motorcyklar med boxermotorer. Björn har tillsammans med andra föreningsmed-lemmar, Lars Svensson, Bengt Jonsson och Nils Erik Erlandsson förvärvat och renoverat varsin BMW motorcykel av varierande ålder med ett polisärt förflutet i olika delar av landet vilket han skriver om i sin artikel. Även var och hur motorcyklarnas används, när mc-utbildningen började hos polisen, skrönor samt om föreningen Mc-polisveteranera.  

Mc-polisveteranernas årsmöte 2023

(Uppdaterad 2023-05-13)
Detta referat återfinns även på Facebookgruppen: Mc-polisveteranerna. 

Under mycket trivsamma former genomfördes Mc-polisveteranernas årsmöte den 27 april på Polismuseets fordonssamling i Tullinge. När 32 medlemmar hade anlänt startade vi med en lättare måltid bestående av gräddstuvad pytt i panna med två stekta ägg och kaffe med tillhörande mandelbiskvier. Allt enligt uråldrig sedvana för i detta ändras intet.  Allt detta kryddades med en kamratlig och trivsam samvaro där skratten avlöste varandra. Efter rejält påfyllda energidepåer påbörjades årsmötet.

Ordförande P-O Nordqvist öppnade detta trettionionde årsmöte med att hälsa alla välkomna och påminde bland annat om att nästa år fyller föreningen fyrtio år.

Mötet inleddes därefter med en stillsam och värdig parentation över de nio kamrater som lämnat oss sedan senaste årsmötet.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret för styrelsearbetet och ekonomin. Till ordförande för kommande år valdes P-O Nordqvist. För en tid av två år omvaldes Håkan Röstlund (klubbmästare) och Ulf Emilsson (kassör) och Ragnar Pålsson valdes till revisor också för en tid av två år. Styrelsen vill också hälsa Lars Neuman välkommen som ny styrelsesuppleant också Lars för en tid av två år.

Bengt Svensson avtackades med en varm applåd och blommor för sitt långa och stora engagemang med sitt mycket förtjänstfulla arbete i Mc-polisveteranernas styrelse.

Styrelsen föreslog mötet, vilket även skickats ut till samtliga medlemmar, där två skriftliga svar inkommit som tillstyrkte styrelsens förslag. Beslut om ändring tas på nästkommande årsmöte.

Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad nästa år.

Mötet avslutades med att Lars Ekström berättade engagerat och visade bilder om sina utlandsuppdrag som polisiär utbildare i andra länder. Ett mycket intressant föredrag.

Internationella utbildningsinsatser i fjärran länder

(Uppdaterad 2024-03-31)

Johan Westerlund jobbar i region syd som regional samordnare för Polisens nationella förarutbildning. Han har under de senaste åren deltagit i ett nordiskt polissamarbete under ledning av Norsk polis. Syftet med samarbetet var att sätta ihop och utbilda en grupp instruktörer vilka skulle kunna genomföra internationella utbildningsinsatser gentemot de länder vilka bidrar med polispersonal till FN:s fredsbevarande missioner.

Boxern – en polisiär trotjänare, en artikel av Björn Gunnarsson

(Uppdaterad 2024-03-29)

 

Boxermotorn från tyska BMW, denna ganska udda mc-motorkonstruktion har kommit att bli synonymt med svensk mc-polis sedan 65 år. Hur kan det komma sig? För att försöka förstå bestämde sig Björn Gunnarsson för att resa bakåt i tiden och där provköra fyra trotjänare från 50-, 60-, 70- & 80-talen som alla varit i statlig tjänst.  

I sin artikel tecknar vår medlem Björn Gunnarsson en mycket intressant läsning om hur svenska polisens utveckling av motorcyklar i polisiär verksamhet har skett. Från Indian Power Plus på tjugotalet via Arial Square Rour, Husqvarna drömbåge på 175 cc och Triumph Tiger Police version till BMW:s motorcyklar med boxermotorer. Björn har tillsammans med andra föreningsmed-lemmar, Lars Svensson, Bengt Jonsson och Nils Erik Erlandsson förvärvat och renoverat varsin BMW motorcykel av varierande ålder med ett polisärt förflutet i olika delar av landet vilket han skriver om i sin artikel. Även var och hur motorcyklarnas används, när mc-utbildningen började hos polisen, skrönor samt om föreningen Mc-polisveteranera.  

Mc-polisveteranernas årsmöte 2023

(Uppdaterad 2023-05-13)
Detta referat återfinns även på Facebookgruppen: Mc-polisveteranerna. 

Under mycket trivsamma former genomfördes Mc-polisveteranernas årsmöte den 27 april på Polismuseets fordonssamling i Tullinge. När 32 medlemmar hade anlänt startade vi med en lättare måltid bestående av gräddstuvad pytt i panna med två stekta ägg och kaffe med tillhörande mandelbiskvier. Allt enligt uråldrig sedvana för i detta ändras intet.  Allt detta kryddades med en kamratlig och trivsam samvaro där skratten avlöste varandra. Efter rejält påfyllda energidepåer påbörjades årsmötet.

Ordförande P-O Nordqvist öppnade detta trettionionde årsmöte med att hälsa alla välkomna och påminde bland annat om att nästa år fyller föreningen fyrtio år.

Mötet inleddes därefter med en stillsam och värdig parentation över de nio kamrater som lämnat oss sedan senaste årsmötet.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret för styrelsearbetet och ekonomin. Till ordförande för kommande år valdes P-O Nordqvist. För en tid av två år omvaldes Håkan Röstlund (klubbmästare) och Ulf Emilsson (kassör) och Ragnar Pålsson valdes till revisor också för en tid av två år. Styrelsen vill också hälsa Lars Neuman välkommen som ny styrelsesuppleant också Lars för en tid av två år.

Bengt Svensson avtackades med en varm applåd och blommor för sitt långa och stora engagemang med sitt mycket förtjänstfulla arbete i Mc-polisveteranernas styrelse.

Styrelsen föreslog mötet, vilket även skickats ut till samtliga medlemmar, där två skriftliga svar inkommit som tillstyrkte styrelsens förslag. Beslut om ändring tas på nästkommande årsmöte.

Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad nästa år.

Mötet avslutades med att Lars Ekström berättade engagerat och visade bilder om sina utlandsuppdrag som polisiär utbildare i andra länder. Ett mycket intressant föredrag.

Internationella utbildningsinsatser i fjärran länder

(Uppdaterad 2024-03-31)

Johan Westerlund jobbar i region syd som regional samordnare för Polisens nationella förarutbildning. Han har under de senaste åren deltagit i ett nordiskt polissamarbete under ledning av Norsk polis. Syftet med samarbetet var att sätta ihop och utbilda en grupp instruktörer vilka skulle kunna genomföra internationella utbildningsinsatser gentemot de länder vilka bidrar med polispersonal till FN:s fredsbevarande missioner.

Boxern – en polisiär trotjänare, en artikel av Björn Gunnarsson

(Uppdaterad 2024-03-29)

 

Boxermotorn från tyska BMW, denna ganska udda mc-motorkonstruktion har kommit att bli synonymt med svensk mc-polis sedan 65 år. Hur kan det komma sig? För att försöka förstå bestämde sig Björn Gunnarsson för att resa bakåt i tiden och där provköra fyra trotjänare från 50-, 60-, 70- & 80-talen som alla varit i statlig tjänst.  

I sin artikel tecknar vår medlem Björn Gunnarsson en mycket intressant läsning om hur svenska polisens utveckling av motorcyklar i polisiär verksamhet har skett. Från Indian Power Plus på tjugotalet via Arial Square Rour, Husqvarna drömbåge på 175 cc och Triumph Tiger Police version till BMW:s motorcyklar med boxermotorer. Björn har tillsammans med andra föreningsmed-lemmar, Lars Svensson, Bengt Jonsson och Nils Erik Erlandsson förvärvat och renoverat varsin BMW motorcykel av varierande ålder med ett polisärt förflutet i olika delar av landet vilket han skriver om i sin artikel. Även var och hur motorcyklarnas används, när mc-utbildningen började hos polisen, skrönor samt om föreningen Mc-polisveteranera.  

Mc-polisveteranernas årsmöte 2023

(Uppdaterad 2023-05-13)
Detta referat återfinns även på Facebookgruppen: Mc-polisveteranerna. 

Under mycket trivsamma former genomfördes Mc-polisveteranernas årsmöte den 27 april på Polismuseets fordonssamling i Tullinge. När 32 medlemmar hade anlänt startade vi med en lättare måltid bestående av gräddstuvad pytt i panna med två stekta ägg och kaffe med tillhörande mandelbiskvier. Allt enligt uråldrig sedvana för i detta ändras intet.  Allt detta kryddades med en kamratlig och trivsam samvaro där skratten avlöste varandra. Efter rejält påfyllda energidepåer påbörjades årsmötet.

Ordförande P-O Nordqvist öppnade detta trettionionde årsmöte med att hälsa alla välkomna och påminde bland annat om att nästa år fyller föreningen fyrtio år.

Mötet inleddes därefter med en stillsam och värdig parentation över de nio kamrater som lämnat oss sedan senaste årsmötet.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret för styrelsearbetet och ekonomin. Till ordförande för kommande år valdes P-O Nordqvist. För en tid av två år omvaldes Håkan Röstlund (klubbmästare) och Ulf Emilsson (kassör) och Ragnar Pålsson valdes till revisor också för en tid av två år. Styrelsen vill också hälsa Lars Neuman välkommen som ny styrelsesuppleant också Lars för en tid av två år.

Bengt Svensson avtackades med en varm applåd och blommor för sitt långa och stora engagemang med sitt mycket förtjänstfulla arbete i Mc-polisveteranernas styrelse.

Styrelsen föreslog mötet, vilket även skickats ut till samtliga medlemmar, där två skriftliga svar inkommit som tillstyrkte styrelsens förslag. Beslut om ändring tas på nästkommande årsmöte.

Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad nästa år.

Mötet avslutades med att Lars Ekström berättade engagerat och visade bilder om sina utlandsuppdrag som polisiär utbildare i andra länder. Ett mycket intressant föredrag.

Mc-polisveteraner till Gotland 17 – 21 maj 2022.

   (Uppdaterad 2022-11-09)

Under några dagar i maj träffades 10 glada medlemmar på Gotland för att köra motorcykel. Anders Granath och Thommy Elghs hade gjort en trevlig planering av resvägar och besöksmål.

Deltagare: Sören Wictorsson, Anders Arvidsson, Thommy Elgh, P-O Flodin, Peter Axelsson, Göran Järnebrandt, Anders Granath, P-O Nordqvist, Bert Hag och Mats Stridh.

 Mc-turerna på ”Öjngick på stigar, grus och asfaltsvägar från norr till söder och väster till öster. Under vistelsen passade vi dessutom på att åka buss och båt och besöka många intressanta och historiska platser. En trevlig vistelse som uppskattades av alla. 

I ARNS FOTSPÅR den 21-23 MAJ 2021

(Uppdaterad 2021-09-07)

Anders Granath och Thommy Elgh hade återigen bjudit in till en vårlig mc-träff för Mc-polis-veteranerna.

 Denna gång med utgångspunkt Karlsborg. Det var ett glatt gäng på 10 Mc-polisveteraner som träffades vid McDonald i ett kyligt Ulricehamn på fredagen. Efter sedvanligt ”come together prat” så började äventyret med motorcykel med Anders och Thommy som kunniga guider för varsin grupp.

Mc-polisveteranernas Kul TUR 2021-08-27—08-29

(Uppdaterad 2021-09-07)

Vid Nipfjället. Foto: P-O Nordqvist

Årets upplaga av Kulturundan gick av stapeln i Sveriges sydligaste fjällvärld med, det vill säga i norra Dalarna. Vi var 19 glada medlemmar som träffades på fredagen vid Sixtens Jernbergs museum och restaurang i Lima vid lunchtiden för att under helgen besöka Sälen, Idrefjällen, Grövelsjön och slutligen Fulufjället. Avslutningsvis åkte vi Vasaloppet på mc med blåbärssoppa i Mångsbodarna och målgång under Vasaloppsmålet.

Kulturrundan i Småland år 2020 

2020 års Kultur-runda för 20 medlemmar i Mc-polisveteranerna gick av stapeln under en helg i augusti på härliga motorcykelvägar i det vackra Småland. Tre kamrater från vårat broderland Danmark deltog till vår glädje även i år på träffen. Deltagarna bjöds inte bara på härlig motorcykelkörning utan även på flera intressanta kulturella inslag

Rast vid Sjösås kyrka, Braås. Foto: P-O Nordqvist

och en äkta småländsk gästfrihet.

Arrangörerna Anders Granath och Tommy Elgh med fru Carina hade inte sparat på krutet för att alla skulle trivas under träffen. Tre underbara dagar i kamratlig samvaro.

Polisinsats mot streetrace i Upplands Väsby där en mc-polis prejades

(Uppdaterad 2020-05-01)

Expressen har en nyhetsartikel om polisinsatsen. När en bil skulle kontrolleras vägrade föraren stanna och försökte preja en mc-polis. Med hjälp av helikopter kunde föraren gripas. Läs mer på Expressen: 

Mc-polis försökte stoppa en motorcyklist i centrala Mjölby som prejade mc-polisen

(Uppdaterad 2020-05-01)

Corren.se har rapporterat om att en mc-polis försökt kontrollera en motorcyklist i centrala Mjölby som vägrade stanna.  Detta ledde till att mc-polisen prejades så allvarligt att han körde omkull. Han fick dock inga personskador. Se hela artikeln:

Polismästerskap i körgårdskörning inställt   

 (Publicerad 2020-04-02)

Styrelsen har planerat att i år 2020 genomföra den trevliga tävlingen i polismästerskap i körgårdskörning. En påminnelse om detta finns på sid. 29 i årets upplag av vår årsskrift. Smittspridningen av Coronaviruset innebär dock att årets tävling måste ställas in och får anordnas ett kommande år.

Gärdesloppet/Prins Bertil Memorial 2019 

(Uppdaterad 2019-05-27)

Bengt Svensson paraderar framför museets Cadillace med gästbok och miniatyrbild av ett av de statsöverhuvud som transporterats i denna bil, bland alla Indira Gandhi. Foto: Ragnar Pålsson


Deltagare från vänster: Bengt Svensson, Anne-Marie ”Ammi” Westberg, Ragnar Pålsson, Per-Ove ”P-O” Nordquist. Foto: Bengt Svenssons fotosamling

Som vanligt deltog vi i årets Gärdeslopp i samarbete med Polismuseet. Vi kom överens med Hovstallet om att delta med museets limousiner för en gemensam limousine-parad. Det blev polis- museets Cadillac- och Volvo- limousiner och naturligtvis en mc, BMW R75 årsmodell 1971. En perfekt dag för paraden med en lagom temperatur även om det stundtals kom lite dugg- regn. Även denna gång en succé.

Mc-polisveteranerna på Mc-Mässan 25-27 januari 2019

(Publicerad 2019-01-31)

Vår monter på mässan. Foto: Bengt Svensson

Vår monter på mässan. Foto: Bengt Svensson

Föreningen Mc-polisveteranerna deltog på årets Mc-Mässa som i år för första gången hölls i Friends Arena i Solna. Vi fick en plats på 2×17 meter uppe i den gång som går runt hela arenan ovanför läktarna och vi var lite fundersamma först hur bra det skulle bli. Kommer det så många människor här uppe när alla stora utställare håller till nere på arenagolvet?

Pensionär efter många år som trafik- och mc-polis

(Publicerad 2019-01-13)

Vår medlem Per Steen, från Påarp utanför Helsingbor, har strax före årskiftet gått i pension. Han har ett långt yrkesliv bakom sig som mc- och trafikpolis och har ägnat mycket tid åt utbildning av nya poliser i trafikkunskap, körutbildning och mc-polisutbildning.

Per har uppmärksammats i Polistidningen med en omfattande och ingående berättelse om sitt yrkesliv. Artikeln är väl värd att läsa.

Ny” motorcykel till Polismuseets fordonssamling i Tullinge

(Publicerad 2018-08-11)

Mc:n precis inrullad i museilokalen i Tullinge. Foto: Bengt Svensson

I oktober hämtades en ny motorcykel till Polismuseets samling. Det är en civil (pärlemovit) BMW K 100 RS från 1990 som var en av de första polismotorcyklarna i Sverige som utrustades med fast monterad videokamera. En videokamera var även monterad på förarens hjälm. Denna extrautrustning var ett komplement till den utrustningen som mätte genomsnittshastigheten (Police-pilot) som då funnits några år på polisens övriga motorcyklar.

MHRF:s (Motorhistoriska Riksförbundets) årsstämma 2018

(Publicerad 2018-10-21)

 Möteslokalen med MHRFs vimpel. Foto: Bengt Svensson

 MHRF genomförde sin årsstämma i Norrköping lördagen den 19 oktober. Två representanter per ansluten klubb har rätt att delta och från vår förening deltog Bengt Svensson och Sören Wictorsson denna gång.Under förmiddagen presenterades MHRFs verksamhet under det gångna året som myndighetskontakter, remissarbeten med bl.a. det s.k. besiktningspaketet m.m. Två nya föreningar invaldes, Kils motorveteraner och Trans Am Club of Sweden.

Ordförande sedan 10 år tillbaka, Per Edqvist, informerade om att han inte tänkte ställa upp till omval.

Utflykt till Volvomuseet i Göteborg och andra besök under resan

(Publicerad 2018-10-10)

Volvomuseet särskilda sommarutställning visade i år, 2018, olika typer av yrkes-Duetter för attDuettutställningen på Volvomuseet Duetten som slutade tillverkas för 50 år sedan. Inför denna utställning fick Polismuseet en förfrågan om att låna Polismuseets Volvo Duett till utställningen. Duetten som hundpolisbil är ju ett av de senaste objekt som tillförts Polismuseets fordonsamling.

När förfrågan kom från Volvomuseet i Göteborg om lån av Duetten över sommaren fick museet samtidigt en inbjudan att komma dit och bl.a. se den kommande Duettutställningen samt det övriga museet. Polismuseet antog inbjudan och planerade tillsamman med vår styrelse en utflykt till Göteborg.

Kapitänresa till Ludvika och Rättvik 2018

(Publicerad 2018-10-09)

F.d. poliserna Arne Fröding (vä sida) och Svante Sundström bredvid sin gamla tjänstebil

F.d. poliserna Arne Fröding (vä sida) och Svante Sundström bredvid sin gamla tjänstebil. Foto: Bengt Svensson

Polismuseets senaste tillskott till fordonssamlingen, en Opel Kapitän modell 1962, blev under försommaren i stort sett färdigrestaurerad. Motorn fungerade nästan felfritt. En del mindre problem måste emellertid rättas till.

Det fanns sedan tidigare en plan för att ta upp bilen till dess tidigare tjänstgöringsplats i Ludvika samt att visa upp den på Classic Car Week i Rättvik. Nu kändes bilen tillräcklig klar för att genomföra detta i år (2018).

Kul Tur i Östergötland 2018

(Publicerad  2018-09-30)

IMG_0554 copy

Körning på   kanalbanken från vandrarhemmet Glasbruket i Borensber. Foto: Lars Holm

Årets Kul Tur på motorcykel arrangerades av Lars-Jonney Jonsson och Sören Wictorsson och genomfördes i Östergötland. Arrangörerna hade planerat utflyckten på härliga motorcykelvägar med trevliga inslag av kulturupplevelser. Det var 14 mc-ekipage som samlades i Askersund den 17 augusti för tre dagars körning. 

Öppet hus för Polismuseets fordonssamlingen den 2 juni 2018

IMG_3191

Lokalen fylld av besökare. Foto: Bengt Svensson

Polismuseet visade sin unika samling av bilar, motorcyklar och andra polisfordon som finns i Tullinge söder om Stockholm. Många, ca 1000 besökare, passa på att se några av polisens vackraste och mest intressanta, spektakulära historiska fordon. 

Arrangemanget genomfördes i samarbete med föreningen Mc-polisveteranerna.

IMG_3188
Museets nya tillskott, Opel Kapitän, väckte mycket intresse.
Foto: Bengt Svensson
IMG_3246 
Christer Olofsson visar sin egen tjänstemotorcykel – förra årets modell.
Foto: Bengt Svensson
IMG_3235 
Planen utanför museilokalen fylldes snabbt av besökande entusiastfordon.
Foto: Bengt Svensson
IMG_3229-1
Kunskapen om detaljerna måste man lära sig tidigt.
Foto: Bengt Svensson
IMG_3197 
Besökarna hade möjlighet att köpa kaffe, dricka och korv.
Foto: Bengt Svensson
Öppet hus_3
Värdar under dagen var sittande från v: Mikael Norén, Agneta Norén, Jani Pellika, Kjell-Arne Stamvall.
Stående från v: Ragnar Pålsson, Thomas Kuntze, Sören Wictorsson, Henrik Petersson, Christer Olofsson, Christopher Eliasson, P-O Nordquist, Henrik Lindborg och Bengt Svensson.
Foto: Bengt Svensson
20180520_2

Här poserar från v: Christer Olofsson, P-O Nordquist och Bengt Svensson efter ankomsten till Hagaparken för samling och frukost före kortegen.
Foto: Ragnar Pålsson

Gärdesloppet – Prins Bertil Memorial 2018

Även i år medverkade föreningen – i samverkan med Polismuseet – vid Gärdesloppet med fyra fordon från Polismuseets fordonssamling. De som deltog i arrangemanget med två motorcyklar och två bilar var P-O Nordquist, Christer Olofsson, Ragnar Pålsson samt Bengt Svensson. En av bilarna var den Opel Kapitän som är ett av de senaste objekten som införlivats i fordonssamlingen. Loppet genomfördes under ett strålande sommarväder.

IMG_2904

Här sker ankomst till Ängarna mellan Djurgårdsbrunn och Manilla för uppställning och visning. Foto: Bengt Svensson

IMG_2917

 Som vanligt var det många besökare som var nyfikna på Polismuseets fordon. Foto: Bengt Svensson

Det finns mer att läsa om arrangemanget på KAK:s hemsida genom 

Årsmötet 2018

Mc-polisveteranerna har genomfört sitt årsmöte den 25 april 2018 i Polismuseets lokaler för fordonssamlingen i Tullinge. Ett 40-tal medlemmar hade hörsammat kallelsenIMG_2377. Många var i god tid till mötet, för att samtidigt kunna njuta av de två nyrenoverade bilarna, nämligen Volvo Duett och Opel Kapitän.

Som vanligt serverades en enkel måltid före själva mötet. Mötet genomfördes genom att ordföranden Ragnar Pålsson valdes att leda mötet. Styrelsen hade inför mötet arbetat fram en modernisering och förändring av stadgarna som årsmötet beslutade genomföra. De styrelseledamöterna som stod på tur att omväljas fick förnyat förtroende, varför styrelsen är intakt sedan föregående år.

Som avslutning på kvällen höll ”Posa” Serenius, legendarisk isracingförare, föredrag och visade bilder om sin mc-resa genom Sydkorea, Ryssland, Mongoliet, Kazakstan och Finland, tillsammans med Varg-Olle Nygran och Ove Fundin.

Polismästerskap i körgårdstävling 2017

Vippbrädan var ett av de spektakulära inslagen

Följande artikel fanns intagen i tidskriften Classic Bike utgåva nr 6 juni 2017.

Text och bild: Peter Dahlbom, Classic Bike

Vinnaren Mats Stridh flankerad av tvåan Anton Engström och trean Göran Järnebrant

Polismuseets filial i Tullinge hade öppet hus på Nationaldagen och förutom möjligheten att beskåda fordonssamlingen så bjöds publiken på SM i körgårdskörning. Det är en gammal tävlingsform med manöverprov i låg fart avsedda att visa att man till fullo behärskar sin motorcykel. Sex mycket rutinerade MC-poliser ställde upp i tävlingen som kördes på en bana som inkluderade många av den typ av hinder som ingår i den ordinarie MC-polisutbildningen.

Tävlingen avgjordes på tid och blev mycket jämn. Efter de två första varven skilde det bara 30 sekunder mellan de fem bästa totaltiderna. De tre snabbaste gjorde upp i en final över ytterligare två varv och segrare blev Mats Stridh, som ställde upp för femte gången men som inte lyckats vinna tidigare.

Mc – tur i Dalsland och på Västkusten 2017

Kul Tur gänget vid gränsen (640x480)

Under helgen 25 till 27 augusti genomfördes andra upplagan av en Kul Tur som är upplagd som en stafett för den som vill ansvarar för arrangemanget.

Årets åtta deltagare var Rolf Sundqvist, Sören Wictorsson, Per-Ove Nordqvist, Göran Järnebrant, Ingela Ring, Anders Granath och de speciellt inbjudna danska mc-polisveteraner Erik Kristoffersen samt Henrik Brunstedt.

För arrangemang stod Anders Granath och Göran Scott. Tyvärr fick Göran lämna ”walk over” in i det sista p.g.a familjeskäl.

Öppet hus – Polismuseets fordonssamling 2017

20160528_155418_2Öppet hus för Polismuseets fordonssamling lördagen den 28 maj på  Hamringevägen 1, Tullinge blev en mycket uppskattad succé. Nästan 800 besökande fick se den samling av ca 70 polisfordon som visar polisens fordonspark från 1920- till 2010-talet. En nästan 100-årig epok. Helt oanmäld besökte dessutom justitieminister Morgan Johansson utställningen.

Arrangemanget fick mycket beröm av många besökare. Genomförande skedde i samarbete mellan polismuseet och vår förening, Mc-polisveteranerna.

Dalarna 4

Kul Tur i Dalarna 2016

Kul Tur i vårt vackra landskap Dalarna fredagen 26 till söndagen den 28 augusti blev en succé. De sju entusiastiska deltagarna hade ett perfekt motorcykelväder under hela veckoslutet. De fick uppleva fina motorcykelvägar kombinerade med mycket spännande och intressanta kulturupplevelser.

Medverkan vid Mc-mässan 2017

Mc-polisveteranerna fick möjligheten att medverka vid Mc-mässan och då tillsammans med Motorcykelhistoriska klubbens, MCHK:s, racingsektion.

Föreningens årsmöte 2016

Årsmöte 2016_3

Klicka på bilden och läs mer.

Årsmötet genomfördes torsdagen den 14 april på MC Collektion i Sollentuna. En exklusiv privat motorcykelsamling med 400 motorcyklar från hela världen. Mötet som samlat 36 deltagare inleddes med en visning av den fantastiska samlingen motorcyklar som finns att se. Samlingen speglar den allra första början av mc-åkandet med motoriserade cyklar till senare tiders fulländade fartvidunder. Under utvecklingshistorien har det gjorts många experiment för att hitta den optimala motorcykeln. En utveckling som aldrig tyckts avstanna. Årets tema för visningen var svenska motorcykelmodeller.

Janne Huzell memorial 2016LS_LS18050

Klicka på bilden och läs mer

Lördagen den 7 maj 2016 kördes återigen Polisens motorklubb Malmö och Mc-polisveteranernas vårrunda Janne Huzell Memorial till Janne Huzells minne.

Ett 50-tal förväntansfulla motorcyklister och passagerare slöt upp vid starten i Gårdstånga.

Isle of Man TT 2015

Vår medlem Björn Gunnarsson kom på nionde plats i en av världens hårdaste och tuffaste TT-tävlingar på Isle of Mans under årets tävlingar. 

Björn körde en Kavasaki 650 i Bennetts lightweigt-klassen på en tid av 1:20:25.519 med en snitthastighet av 112.591 mph = 181,2 km/tim som räckte till en 9:e plats. I klassen supersport, på en Honda, körde Björn två tävlingar med placeringen 20 och 26 med en snitthastighet på 118.736 mph = 191,1 km/tim resp. 116.938 mph = 188,2 km/tim. Fantastiska prestationer som fått stor uppmärksamhet och han har beskrivits i TT News som en av två tävlande från Skandinavien som gör sitt bästa för att främja roadracing i allmänhet och på Isle of Man TT i synnerhet. Den andre är Tuuka Korhonen, Finland. Deras insatser beskrivs i ett tvåsidigt reportage i TT News 2016 nr 3.

Skövdepolisens BMW R60/2 1969 återställd

BMW_5_2Stephan Samourkas, Västerås, har lagt ner ett omfattande arbete på att återställa Skövdepolisens motorcykel R758 BMW R60/2 1969 års modell. Motorcykeln är i ett perfekt skick. Läs hans beskrivning av hela sitt projekt.

Besök på Brandbilsmuseet 2015

Fredagen den 25 september gjorde föreningens styrelse och arbetsgrupp, tillsammans med Polismuseets Henrik Lindborg och Micke Norén, en utflykt med några av museifordonen till Gysinge brandbilsmuseum.

Volvo PV-klubbens sommarträff 2015

Pv-klubben 2_mediumI år deltog Mc-polisveteranerna i samverkan med Polismuseet i Volvo PV-klubbens sommarträff som hölls på Lastbergets Konferens & Upplevelse i Bålsta norr om Stockholm. Vår föreningen hade ansvaret för en av de 7 kontrollerna som ingick i rallyrundan som kördes under lördagen den 27 juni. Polismuseet ställde upp med Valianten, Amazonen och Dodgebussen.

Opel Kapitän 1962/63, reg nr W 27000

101.-Gammal-Kapitänbild-1-1Motor och växellåda med alla tillbehör finns nu på plats i museilokalen i Tullinge och väntar på att monteras i den original Opel Kapitän polisbil som tidigare inköpts för att återställas i ursprungligt skick.

En norgeresa sommaren 2015

IMG_0487

Vi är ett gäng poliser i Göteborg som sedan några år genomför en årlig resa på motorcykel till Norge. Det här var den tredje resan som startade den 28/5 2015 och genomfördes under 6 dagar.

Janne Huzell Memorial/Polisens Motorklubbs Vårrunda

Huzell-memorial-2015_6_mediumLördagen den 16 maj 2015 genomfördes än en gång Janne Huzell Memorial/Polisens Motorklubbs Vårrunda med 38 deltagare. Som vanligt startade rundan från Gårdstånga. Från Stockholm kom ordf Ragnar Pålsson med sin fru Helen och från från Torpsbruk Ragnars broder Per-Åke med fru Yvonne. Lars Holm körde ner från Motala för att vara med på rundan, och från Halmstad/Båstad kom Christer Nord.

Läs mer

Polismuseets Nimbus – Karlskronas polis-mc

I Svenska Nimbus-tidningen, nr 7, april 2013, finns en utförlig och intressant artikel om den Nimbusmotorcykel som användes av polisen i Karlskrona under 1950-talet

Läs mer

Har Du en f d polismotorcykel?

Mc-polisveteranerna vill göra en inventering av f d polismotorcyklar i återställt polisiärt skick som idag finns i privat ägo. Läs mer om detta under rubriken ”Fd polismc”.

Polismuseets fordonssamling öppet för visning

Polismuseets fordonssamling är öppen för visning av enskilda grupper. Fordonssamlingen finns numer i museets lokaler på Hamringevägen 1 Tullinge.

Läs mer

Gratis inträde på Polismuseet för medlemmar

Våra medlemmar kan besöka Polismuseet utan kostnad genom att visa upp medlemsbrickan.

Har Du information om Bildarkivets bilder?

Vi skulle sätta stort värde på om Du som har eventuell kompletterande eller korrigerande information om Bildarkivets bilder kan meddela Dina uppgifter

Läs mer

Gösta Zälles filmer

Gösta Zälles filmer har räddats till eftervärlden och finns nu överförda till DVD-media.

Läs mer under menyn till vänster ”Gösta Zälles filmer”.