Gösta Zälles filmer från utbildningen av motorcykelpoliser har räddats till eftervärlden

 

Under åren 1965 till och med 1970 filmade Gösta Zälle i stort sett samtliga av polisens motorcykelutbildningar med smalfilmskamera. Den första filmen är från Nikita Chrusjtjovs statsbesök i Sverige 1964 och den sista är från vinterutbildningen i Transtrand 1970. Dessa filmer har nu överförts till DVD-media med de brister i kvalitén som är kännetecknande för smalfilmstekniken. Filmerna är inte heller ljudsatta.

Den av våra medlemmar som önskar få ta del av filmerna tar kontakt via e-post: info@mc-polisveteranerna.se eller via övriga kontaktuppgifter som finns under rubriken ”Kontakta oss”.

Gösta Zälle var anställd som mekaniker hos, Arne Rindar AB, det företag som under många år var generalagent för BMW-motorcyklarna. Då Statspolisen med början under senare delen av 1950-talet bytte från Triumph- till BMW-motorcyklar sköttes den årliga genomgången av de flesta motorcyklarna hos just Arne Rindar AB i Stockholm. Det fanns då inga BMW-verkstäder ute i landet. Den årliga servicen skedde under vinterhalvåret eftersom motorcyklarna skulle vara ute på vägarna under sommaren. Vår hedersordförande Lars-Erik Freeman var då förste byråingenjör vid Statspolisen med ansvar för Statspolisens fordonspark. Han gav Gösta huvudansvaret för den årliga kontrollen av Statspolisens samtliga motorcyklar.

Under de första åren efter polisens förstatligande (1965), då det skedde en kraftig utökning av motorcyklar för trafikövervakningen, ansvarade Gösta för utbyggnaden av servicen i hela landet. Under polisens motorcykelutbildning i Strängnäs var han dessutom stationerad vid Motorskolan för att sköta servicen på utbildningscyklarna.

Gösta var en mycket skicklig yrkesman. Ett exempel på hans skicklighet var när han under en lunchrast bytte växellåda på en motorcykel, något som enligt manualen skulle ta c:a tre timmar. Det han inte visste om en BMW-motorcyklar var inte värt att veta, inget var omöjligt för honom.

Han var dessutom en mycket duktig mc-förare. Han körde sex-dagars med sin BMW, vilket var en verklig prestation med en så tung cykel som var utrustad med boxermotor.

Gösta Zälle var på många sätt en fantastisk människa, ärlig, pålitlig, arbetsam och mycket lätt att samarbeta med.

Hans tre filmer om polismotorcykelförarutbildning finns ihopklippta till en 15 minuter lång film om utbildningen.

Se filmen här!