Stödfond för Polismuseets fordonssamling

Föreningen Mc-polisveteranerna har inrättat en insamlingsstiftelse, ”Stödfond för Polismuseets fordonssamling”. Syftet med denna fond är att stödja Polismuseet när det gäller såväl anskaffning som återställande av historiska polisfordon. Detta för att Polismuseets fordonssamling på bästa sätt ska spegla polisens fordonstekniska utveckling i ett historiskt perspektiv.

Pengar som doneras till denna fond kommer oavkortat att gå till anskaffning och återställande av historiska polisfordon – både bilar och motorcyklar.

Du som vill hjälpa till kan sätta in pengar på Plusgiro: 77 60 90-3.

Det närmast förestående projektet är att återställa en hundbil, Volvo Duett av 1968 års modell, som har varit placerad i Göteborg. Den återfanns i en lada utanför Karlstad och hade inte körts på över 25 år. Denna typ av fordon var mycket vanlig inom polisen från år 1965 och under större delen av 1970-talet. Modellen saknas i museets fordonssamling.

Alla bidrag mottages tacksamt.