Opel Kapitän 1962/63, reg nr W 27000

 


Senaste nytt vad gäller den fortsatta renoveringen av den här beskrivna polisbilen Opel Kapitän är att motor och växellåda med alla tillbehör nu finns på plats i museilokalen i Tumba. När detta monterats så är bilen återställd i sitt ursprungliga skick.
För att läsa mer om inköp och hämtning av motor och växellåda m.m. klicka här.

Polismuseet har en längre tid letat efter att komplettera fordonssamlingen med en Opel Kapitän. För ett antal år sedan hittades en av Janne Huzell och införskaffades till museet. Den visade sig dock vara allt för rostig och nedgången för att vara värd en helrenovering. Bilen såldes vidare.

För ett par år sedan dök en ny Kapitän upp på Blocket. Den hade enligt annonsen gått som polisbil i Dalarna, krockats och blivit stående.

Opel Kapitän på fyndplatsen i Malung

Opel Kapitän på fyndplatsen i Malung

Säljaren kontaktades men han hade då ångrat sig och ville inte längre sälja bilen. Han uppmanades att kontakta föreningen om han skulle ångra sig. Poliskollegor ifrån Dalarna kontaktades av föreningen för att åka till säljaren i Malung och dokumentera lite mer om Kapitänens skick. Av deras bilder att döma var bilen mycket bra ur rosthänseende. Men som säljaren sagt så fanns en krockskada i fronten, framskärmar och front m.m. saknades.

Säljaren kontaktades sedan vid några tillfällen under ett par års tid och under senvintern 2015 kontaktades föreningen (Bengt Svensson) av säljaren som nu bestämt sig för att föreningen skulle få köpa bilen.

Bilens historia

När nu beslutet om köp kommit forskade föreningen lite mer angående bilens historik via säljaren och hans kontakter. Säljaren berättade att bilen inköpts av polisen Ludvika stad våren 1963. Den rullade sedan där i ganska exakt 2 år till den krockades under våren/försommaren 1965. Säljaren hade också namnen på de två poliser som åkte i bilen när den krockades, Björn Gossas och Evert Lindberg.

Gossas kontaktades senare av föreningen och berättade att bilen varit stationerad i Ludvika och att han vid ett tillfälle, som blev Kapitänens sista färd, satt som passagerare med kollegan Evert Lindberg som förare.

Björn Gossas som åkte i bilen när den krockades 1965

Björn Gossas som åkte i bilen när den krockades 1965

De hade under våren/försommaren 1965 varit på ett uppdrag i Grängesberg och var på väg tillbaka upp till Ludvika på Rv 50. Vid Skeppmorakrönet stod plötsligt en personbil mitt på vägen och väntade på ett möte för att sedan kunna köra ner mot den camping som då låg vid Skepp mora. Föraren Evert Lindberg gjorde vad han kunde för att stanna men lyckades inte utan Kapitänen körde rakt in i den stillastående bilen bakifrån, som enligt Björn Gossas då gjorde ett rejält skutt framåt. Enligt vad Gossas kommer ihåg skadades ingen så mycket vid krocken.

Den 27 mars 2015 inköptes och hämtades så bilen i Malung. På väg ner ifrån Malung mot Polismuseets lokal i Tullinge kontaktades Kapitänens passagerare vid olyckstillfället 1965, Björn Gossas, som bodde i Borlänge. Det visade sig att han var hemma och mycket entusiastisk över förslaget att kunna få återse bilen han krockat med för ganska precis 50 år sedan.

Björn Gossas fick återse bilen och var mycket nöjd över detta och berättade så ingående han kom ihåg återigen om vad som hände den dagen Kapitänen krockades. Han avslutade mötet med –”det här kommer jag att leva på länge”.

Kapitänkrocken 8 aug 1965

Kapitänkrocken 8 aug 1965

Vid senare efterforskning hos Landsarkivet och Skatteverket har vi fått namnen på samtliga inblandade i trafikolyckan och via bibiloteket i Falun också fått tag i i ett tidningsurklipp om olyckan som vi nu vet hände söndagen den 8 augusti 1965. Kontakt har tagits med den vid olyckan då 7-åriga flickan. Hon har berättatnoggrant om olycksförloppet för drygt 50 år sedan.

Räddad till eftervärlden

Bilen är nu, efter rentvättning och noggrannare genomgång av skick, inställd i Polismuseets fordonssamling i Tullinge i väntan på renovering.

Rostmässigt har den klarat sig mycket bra och endast några små rostangrepp har hittats. Som sagts tidigare saknade Kapitänen framskärmar, front, stötfångare liksom polislamporna på taket. Andra delar i fronten ex. motorhuven är skadad och bP1080212-1ehöver bytas. Som helhet är bilen ett mycket bra objekt och kommer att bli ett bra komplement i den fordonshistoriska perioden på det tidiga 60-talet före förstatligandet där museet idag saknar lämplig bil.
I slutet av 2015 påbörjades renoveringen genom att fronten riktades upp, nya framskärmar, motorhuv m.m. monterades.

Text och bilder
Bengt Svensson
Fler bilder på bilen hittar du här