Mc-polisveteranernas verksamhetsberättelse för år 2015


Styrelsen har under året utgjorts av:

Ordförande: Ragnar Pålsson
Vice ordf: Sören Wictorsson
Sekreterare: Bengt Svensson
Kassör: Ulf Emilsson
Klubbmästare: Henry Johannesson
Suppleant: Johan Gramenius
Suppleant: Hans Nilsson
Revisorer: Leif-Åke Andersson och Anders Halvarsson
Revisorssuppleant: Hans Ericsson
Valberedning: Hans Back, Lars Neuman och Peter Ebermo

Föreningen har en egen hemsida på Internet som fortlöpande återspeglar föreningens verksamhet.

Möten och medlemmar

Årsmötet ägde rum på Polismuseets fordonsmuseum, Tullinge, den 16 april 2015. Vid detta det 31:e årsmötet deltog 32 medlemmar.

Under året har 9 styrelsemöten genomförts.

Den 31 december 2015 hade föreningen 450 medlemmar varav 12 hedersmedlemmar.

Årsmötet 2015

Till mötesordförande valdes Ragnar Pålsson att leda mötesförhandlingarna.

Årsmötet beslutade att omvälja Ragnar Pålsson som ordförande.

Årsavgiften fastställdes till 100 kronor. Alltså har den legat kvar på samma nivå som tidigare år.

Styrelsens verksamhet

Samarbetet med polismuseet har fortsatt i god anda.

Styrelsen och övriga medlemmar i den särskilda arbetsgruppen har under året medverkat i ett antal aktiviteter med de olika fordonen i polismuseets samlingen som:

  • Prins Bertil Memorial – Gärdesloppet den 31 maj
  • Volvo PV-klubbens sommarträff
  • Besök på Brandbilsmuseet i Gysinge med 4 fordon
  • Besök på Eskilstuna Veterandag med Valianten
  • Deltagande med Porschen vid sportbilsträff på Arlanda

Därutöver har arbetsgruppen bedrivit ett kontinuerligt underhålls- och servicearbete vad gäller de olika fordonsobjekten. Samtliga objekt i fordonssamlingen har underhållits fortlöpande. En arbetsdag användes till att städa upp i museilokalens kallförråd. I övrig har medverkan skett för att iordningställa fordonsmuseet för visning. Öppet hus är planerat att genomföras den 28 maj 2016

Skånerundan – Janne Huzell Memorial

Lördagen den 15 maj 2015 kördes för sjunde gången Janne Huzell Memorial/Polisens Motorklubb Malmös Vårrunda.

Skånegruppens övriga aktiviter

Skånegruppen har med sina fem polisutrustade mc under året arrangerat och/eller medverkat i följande arrangemang:

  • 16 maj Arrangerade vi Janne Husell Memorial tillsammans med Polisens Motorklubb Malmö.
  • 6 juni Medverkan i Gammelbumserundan, som genomfördes i BMW MC-klubbens regi.
  • 4 Juli Medverkan MCV Österlen veteranrally i samband med Simrishamns Hamngille.
  • 29-30 augusti Funktionärer vid Skåne Rundt, som arrangeras av Motorhistoriska klubben, MCHK. Det är ett internationellt rally under två dagar med motorcyklar äldre än årsmodell 1945.
  • 12 september Medverkan vid Fly´n Ride på f.d. F5 i Ljungbyhed. Veteranevenemang med såväl miltär som civil prägel.

Utöver det har de besökt och visat upp sina Polis-MC på diverse lokala bil- och MC-träffar runt om i Skåne.

Övrigt

På hemsidan www.mc-polisveteranerna.se redovisas erfarenheterna från vissa av de olika aktiviteterna.

Styrelsen