Föreningen kan till hedersmedlem välja en person som gjort sig särskilt förtjänt av hedersmedlemskap. Sedan 1984 har föreningen utsett dessa hedersmedlemmar

Hedersordförande Lars-Erik Freeman*
Vice Hedersordförande Jan Huzell*
Carl-Gunnar Hammarlund*
Jacob Douglas*
Ingvar Karlsson*
Bertil Jakobsson*
Hans Böge*
Bo Erlandsson
Lars Holm
Carl G Persson*
Ulf Karlsson*
Olof Egerstedt
Rolf Sundberg
Lennart Crilén
Inge Bisther*
Bertil Fredriksson*
Gustav Blom*
Gösta Edling
Joachim Lundmark
Lasse Svensson
Lasse Leandersson
Ragnar Pålsson

* = avliden.