Mc-polisveteranerna är, sedan den 19 november 1984, en kamratlig och politiskt obunden sammanslutning av mc-utbildade polismän som har till ändamål att tillvarata medlemmarnas olika intressen i mc-frågor samt att stödja och främja motorcyklismens och trafiksäkerhetens intressen.

Föreningen är riksomfattande med sitt säte i Stockholm och har ca 450 medlemmar. Vi arrangerar möten och träffar, ger årligen i mars ut en årsskrift ”Med Öppet Visir” och har många kontakter med olika mc-organisationer som Svenska Motorcykel- och snöskoterförbundet (Svemo),Club Mc-veteranerna, Motorcykelhistoriska Klubben, m fl. organisationer.

Inte minst ägnar sig föreningen åt att bevara de höga ideal som skapades av Statspolisen när den moderna mc-polisverksamheten startades i september 1954.

Hänsyn, hövlighet, hjälpsamhet, humor, perfekt utrustning, föredömligt trafikuppträdande är några av alla de ideal som föreningen kämpar för att bevara i ett föränderligt samhälle.

Under åren har föreningen och dess medlemmar ägnat sig åt motorcykelkörning i olika former som guldhjälms- och avrostningskurser, långmarscher, rallyn, utflykter och under 20 år arrangerat hyllandet av Årets mc-polis i samverkan med Svemo vid motortävlingar på Scandinavian Raceway, Karlskoga Motorstadion, Stockholms Stadion, Ullevi, Linköpings Motorstadion m fl arenor.

Det arbete med att renovera ett antal gamla polis-mc som påbörjades 1984 ledde till att föreningen återanskaffade fler f d polismotorcyklar och började uppbyggnaden av det som 1995 blev Polistekniska museet på Polishögskolan i Solna. Föreningens medlemmar har lagt ned tusentals och åter tusentals frivilliga timmar på att anskaffa, renovera och rekonstruera äldre polisfordon och utrustning. Ett osjälviskt och obetalt arbete gjorde samlingarna i Polistekniska museet till världens största i sitt slag.

Föreningens dåvarande ordförande Janne Huzell, drog igång det mycket uppskattade SörentorpsloppeTT, en TT-uppvisning med äldre tävlingsmotorcyklar och TT-förare, som föreningens medlemmar arrangerade under åren 1999-2004.

Föreningen har arrangerat resor för medlemmarna till England, Tyskland, Frankrike och andra platser.

Med gamla polismotorcyklar har Mc-polisveteraner med framgång deltagit i många rallyn, utställningar, filminspelningar och andra publika evenemang och gjort en omfattande PR för polismyndigheterna landet runt. Vi ägnar oss också åt föredrag, bild- och filmvisningar och berättar om Statspolisen och mc-polisverksamheten som det var ”förr när allt var bättre”.

Mc-polisveteranerna har gedigna kunskaper och erfarenheter av mc-körning och trafiksäkerhets-arbete. Dessa delar vi gärna med oss av till andra, dels här på vår webbsida eller om Du kontaktar oss.