MHRFs styrelse med avgående ordföranden Per Edqvist längst till vänster. Foto: Bengt Svensson

De två vid kansliet som arbetar med försäkringsfrågor informerade om vad som hänt och är på gång inom det området. Avslutningsvis hölls en allmän frågestund till styrelsen med samtliga ledamöter framme på scenen.

Efter lunch vidtog årsmötesprocessen med de olika valfrågorna vilket blev en stökig historia.

Valberedning hade tagit fram en kandidat till ordförandeposten, Lars Söderqvist (tidigare ledamot i styrelsen). Men några föreningar ville ha en annan person, Kurt Sjöberg, som redan är ordförande i AHK (Automobilhistoriska Klubben). Vid röstningsprocessen gjordes först två försök med att deltagande föreningar höll upp sina röstsedlar för räkning av rösträknarna. Båda gångerna blev skillnaderna mellan de två rösträknarna för stora och ogillades. Efter högljudda förslag från deltagare på läktaren blev det en tredje röstning där samtliga fick skriva sitt namnförslag 

Stämningsbild från valprocessen. Avgående ordf Per Edqvist till vänster tittar skeptiskt, kanslichefen Malin Erlfeldt kliar sig på pannan och mötesordförande Per Dahl har inte tagit till knytnävarna (han hade kanske lust) utan torkar sig nog bara i pannan och sträcker på sig. Rösträknarna till höger försöker slå sina kloka huvuden ihop för att få till rösträkningen korrekt. Foto: Bengt Svensson

på röstsedlarna vilka sedan lämnades fram till rösträknarna. Röstning gick emot valberedningens förslag till fördel för det utomstående förslaget, Kurt Sjöberg, som nu blev vald till ny ordförande för MHRF.

Vid valet av två ledamöter till styrelsen uppstod också lite oordning när valberedningen presenterat sitt förslag och ett annat namn ropades ut från läktaren. Efter en del överläggningar togs dock detta tillbaka och valet kunde genomföras enligt valberedningens förslag. Även vid valet av valberedning blev det nya namn utropade från läktaren där ett antal klubbar ville byta ut sittande valberedning helt. Efter flera högljudda protester mot mötesordförandes försök att få till en enkel valprocess blev det till slut så att samtliga klubbar fick skriva ner sina namnförslag till ny valberedning på respektive röstsedel för sammanräkning av rösträknarna.

Detta blev alltså en årsstämma som nästan liknande de livliga debatterna med tjo och tjim som vi har sett vid italienska och engelska politikersammanträden på tv, ”Polsk riksdag” brukar väl en del kalla det.

//Bengt Svensson