Lördagen den 16 maj 2015 genomfördes än en gång Janne Huzell Memorial/Polisens Motorklubbs Vårrunda med 38 deltagare. Som vanligt startade rundan från Gårdstånga.

Från Stockholm kom ordf Ragnar Pålsson med sin fru Helen och från från Torpsbruk Ragnars broder Per-Åke med fru Yvonne. Lars Holm körde ner från Motala för att vara med på rundan, och från Halmstad/Båstad kom Christer Nordh. Mycket trevligt att träffen kan locka ”utombys” deltagare också!

Innan starten hälsade Bengt Johnsson alla välkomna och berättade om Janne Huzell och hans stora betydelse för föreningen Mc-polisveteranerna och Polismuseets fordons- och tekniksamling.

Bengt berättade också om Leif Persson, en av grundarna till Polisens Motorklubbs Vårrunda. Leif Persson drabbades tyvärr av sjukdom och avled 19/12 2014. Det hölls en tyst minut för Leif, som verkligen saknas

Därefter rullade motorcyklarna iväg ut i det som inte riktigt var det väntade vårvädret, ca 10 graders värme och molnigt!!! Men det njöts ändå på de fina skånska vägarna, färden gick åt sydost fram till etappmålet som var förlagt vid Näsbyholmssjön söder om Skurup.

Där serverades det fika av Lars Emmertz, PMK, och Lasse Leandersson. Det satt verkligen bra att få värma fingrarna runt en värmande kopp kaffe och att få inmundiga en fralla eller två!

Under pausen berättade Kenneth Larsson om Näsbyholmssjöns historia: På 1860-talet torrlades sjön av dansken Peter Berendt Feilberg, man ville komma åt mer odlingsmark. 2004 återskapades en tiondel av sjön som nu är 45 ha stor. Den 10/5 2004 invigde kungen den nyanlagda sjön och ett antal av dagens deltagare var med och eskorterade konungen den dagen.

Efter denna information äntrades de motordrivna stålhästarna igen för vidare färd, denna gång upp mot nordost. Via härliga vägar kom vi så småningom till målet vid Brösarps Station. Där väntade det god lunch med gott grillat som ordnades av Tommie Leandersson och Agneta Eichhorn. F.d. polisen Åke Löfqvist numera Ditec, hade som vanligt välvilligt ställt upp med priser som lottades ut bland deltagarna.

Efter lunchen tog åter Kenneth Larsson till orda, nu i egenskap av ordförande i Skånska Järnvägar som äger både Brösarps Station samt därtill hörande bana. Kenneth berättade om Skånska Järnvägars historia, banan öppnade 1901, sista SJ-tåg gick här 1971, Skånska Järnvägar bildades 1969 och första muséitåget avgick 1971. En riktig pärla, mycket värd att besöka vid tillfälle.

Till deltagarnas stora förtjusning erbjöds en rundvandring i bl a lokstallet där arbete med ångloken pågick!

Efter detta blev det som vanligt lite kamratligt eftersnack innan det bröts upp och var och en körde mot sin hemdestination, förhoppningsvis nöjda med en trevlig, om än lite sval, utflykt!

Väl mött nästa år igen!
Lasse Svensson.
Bilder hittar du om du klickar här