Föreningens årsmöte 2016

Årsmötet beslutade omvälja Ragnar Pålsson som ordförande och som ledamot omvaldes Sören Wictorsson. Till ny ledamot efter Henry Johannesson invaldes Per-Ove Nordquist. Till ny styrelsesuppleant efter Johan Gramenius valdes Christer Olofsson.

Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad 100:- kronor.

Under punkten eventuellt behandlades:

a) Frågan om en översyn av föreningens stadgar där Bengt Svensson föreslog att deltagarna på årsmötet skulle fundera över hur stadgarna kan ändras så att de mer stämmer överens med hur föreningens verksamhet bedrivs idag.

Årsmöte 2016_2b) Ragnar Pålsson presenterade den nya hemsidan efter bytet av ”webbhotell”.

c) Stig Nigert berättade om att han blivit intervjuad av en journalist som gör program för P3 Dokumentär. Detta program ska handla om det tragiska värdetransportrånet i Högdalen 1992 där polismannen Leif Widengren blev ihjälskjuten.

d) Bengt Svensson efterlyste äldre uniformspersedlar till Polismuseet för att olika storlekar av de vanligaste uniformerna ska finnas till hands när de olika fordonen används i uppvisningssyfte.