Gratis inträde på Polismuseet för medlemmar

 Våra medlemmar kan besöka Polismuseet utan kostnad genom att visa upp medlemsbrickan.