Stödjande medlem till MOTORHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET, MHRF

Vid MHRFs förbundsstämma, den 16 oktober 2010, valdes Mc-polisveteranerna in som ny stödjande förbundsmedlem. Vid presentationen av föreningens verksamhet, inför förbundsstämmans beslut, framhöll föreningens ordförande Ragnar Pålsson bl.a. följande:

”Det känns naturligt för oss som bevarar en så omfattande kulturhistorisk samling av fordon åt staten, att vara en del av det kollektiv som Motorhistoriska Riksförbundet utgör. Det är lika viktigt för oss som för alla andra bevarare av historiska fordon att det finns en samstämd röst i myndighetsbevakningen.”