Polismästerskap i körgårdskörning för mc-poliser 2012

Årets tävling, Polismästerskap i körgårdskörning för mc-poliser, genomfördes lördagen den 15 september 2012.

Vinnare blev Johan Westerlund, Kalmar.

Tävlingen genomfördes i samarbete mellan Polishögskolan och föreningen Mc-polisveteranerna på Polishögskolans övningsområde på Barkaby flygfält.

Polishögskolan bidrog med körgårdsutrustning och övningsmotorcyklarna av fabrikat BMW F800R.

Ett syfte med tävlingen är att uppmärksamma och profilera polisens motorcykelverksamhet, att stimulera och uppmuntra aktiva motorcykelpoliser i deras viktiga arbete. Ytterligare syfte är att genom detta arrangemang öka intresset för mc-polisverksamheten.

Polismyndigheterna erbjöds att utse en tävlande som kunde representera respektive myndighet i tävlingen.

Mästerskapet genomfördes som en utslagstävling med semifinal och final mellan de fyra som hade den bästa tiden i grundomgången. De olika momenten i tävlingen var i huvudsak de traditionella övningar som ingår i utbildningen för motorcykelpoliser.

Startfältet bestod av:
Christoffer Dahl, Jönköping
Finn Edlund, Gävleborg
Birger Elmhall, Kronoberg
Jakob Grahn, Värmland
Patrik Loord, Kalmar
Lennart Lundin, Uppsala
Mats Strid, Halland
Johan Westerlund, Kalmar

En helt komplett representation från Småland.

Det blev som vanligt en mycket spännande tävling eftersom alla i startfältet är mycket skickliga och jämspelta. Finalheatet mellan de två finalisterna Jakob Gran, Johan Westerlund blev mycket jämt och det var endast små marginaler som skilde de två tävlande åt. Något som visar att våra mc-poliser är mycket skickliga på att behärska sitt arbetsredskap – polismotorcykeln. Andrepristagare blev Jakob Gran och på tredje plats kom Mats Strid för tredje gången i rad.

Förstapriset är ett vandringspris som har instiftats av HSR, Håkan Sandström Racing AB, samt Mc-polisveteranernas diplom med en prissumma om 3 000 kronor. Andra- och tredjepris var Mc-polisveteranernas diplom med en prissumma på 2 000 respektive 1 000 kronor.

Ett särskilt tack riktas till Polishögskolan som välvilligt ställt upp med motorcyklar och övrig utrustning.

Ragnar Pålsson
Bilder från tävlingen hittar du om du klickar på denna länk