ÅRSMÖTET 2011

Årsmötet hölls torsdagen den 14 april kl 17.00 i lokalerna hos MC Collection, Sollentuna. Platsen blev en fin och stimulerande inramning till själva mötet. Redan i entrén möttes deltagarna av Hildebrand & Wolfmüllers märkliga maskin från 1894 som är den första serietillverkade motorcykeln med förbränningsmotor.

Själva mötet genomfördes inne i museilokalen och omgavs således av den kavalkad av märkliga och fantastiska motorcyklar som ingår i denna personliga samling som motorcykelentusiasten Christer R Christensson och MC-historikern Ove Johansson ställer ut.

Till mötet anslöt sig 45 medlemmar med representanter, förutom från Stockholmsområdet, såväl från Skåne (3) som Västervik (1).

Årsmötet genomfördes i traditionell ordning med omval av hela styrelsen med den förändring att Jonny Hellström ställde sin plats som suppleant till förfogande. Som ersättare för honom invaldes Sören Wikström.

Efter genomgång av verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och årsavgiften fastställdes till oförändrat 100 kronor.

På förslag från styrelsen fick den årsmötets uppdrag att inrätta en stödfond för Polismuseets fordonssamling.

Generalsekreteraren Jan Tägt i Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF, infann sig till mötet och lämnade en intressant och ingående redovisning över deras verksamhet. Han uttryckte sin och förbundets glädje över att vår förening numer är anslutna som stödjande medlem till förbundet.

Sedan årsmötesförhandlingar avslutade visade och presenterade Anders Torén museet med alla dess över 100 motorcyklar.

Styrelsens sammansättning finner du under rubriken till vänster ”Kontakta oss”.

Bilder från mötet hittar du om du klickar på denna länk