POLISMÄSTERSKAP I KÖRGÅRDSKÖRNING FÖR MC-POLISER

Lennart Lundin, Uppsala, blev vinnare av 2010 års polismästerskap i körgårdskörning för mc-poliser.

Polismuseet i Stockholm stod i år som värd för detta mästerskap. Arrangemanget genomförs den 9 maj 2010 i anslutning till invigningen av museets utemiljö med trafiktema. Tävlingen genomförs i samarbete med intresseföreningen Mc-polisveteranerna. Polishögskolan bidrog med körgårdsutrustning och de nya utbildningsmotorcyklarna av fabrikat BMW F800R.

Ett syfte med tävlingen var att uppmärksamma och profilera polisens motorcykelverksamhet. Ett annat var att stimulera och uppmuntra aktiva motorcykelpoliser i deras viktiga arbete. Ytterligare ett syfte var att genom museets verksamhet öka intresset för polisens verksamhet genom detta arrangemang som riktade sig till en större allmänhet.

Polismyndigheterna erbjöds att utse en tävlande som kunde representera respektive myndighet i tävlingen.

Mästerskapet genomfördes som en utslagstävling. De olika momenten i tävlingen var i huvudsak de traditionella övningar som ingår i utbildningen för motorcykelpoliser.

Startfältet bestod av:
Finn Edlund, Gävleborg
Magnus Forslund, Södermanland
Jakob Gran, Värmland
Lennart Lundin, Uppsala
Håkan Röstlund, Jämtland
Mats Strid, Kronoberg
Johan Westerlund, Kalmar

Det blev en riktigt spännande tävling eftersom alla i startfältet var mycket skickliga och jämspelta. Finalheatet mellan de tre finalisterna Jakob Gran, Lennart Lundin och Mats Strid blev mycket jämt. Det var endast små tidsmarginaler som skilde de tävlande åt. Något som visar att våra mc-poliser är mycket skickliga på att behärska sitt arbetsredskap – polismotorcykeln. Andrapristagare blev Jakob Gran och på tredje plats kom Mats Strid.

Ett stort antal besökande till polismuseet följde hela tävlingen och visade ett mycket stort intresse för denna och tävlingen blev således ett lyckat arrangemang.

Förstapriset är ett vandringspris som har instiftats av HSR, Håkan Sandström Racing AB, samt Mc-polisveteranernas diplom med en prissumma om 3 000 kronor. Andra- och tredjepris var Mc-polisveteranernas diplom och prissumma på 2 000 respektive 1 000 kronor.

Klicka på denna länk för att se bilder från tävlingen