JAN HUZELL AVLED DEN 25 DECEMBER 2008

Jan Huzell har gått bort och lämnat ett stort tomrum efter sig. Han blev 70 år. Vi är många som hade förväntat oss att få ha kvar Janne under många år ännu – som kamrat och kunskapskälla. När han nu lämnat oss tog han med sig en ovärderlig kunskap om polishistoriska skeden, om hela den museala fordonssamlingen och om den polistekniska utrustningen som idag finns kvar tack vare hans insatser.

Janne började som polis vid Stockholmspolisen 1959. Via Klarapolisen och radiopolisen kom han till trafikpolisen i mitten av 1960-talet. Alltsedan dess var hans engagemang och intresse starkt knutet till mc-polisverksamheten. Han tillhörde den generation poliser som fick följa och vara direkt delaktiga i den tekniska utveckling som skedde inom polisen i anslutning till förstatligandet 1965. Han har själv beskrivit 1960- och 1970-talen som polisens storhetstid. Under den här tiden skedde bland annat stora satsningar på polisens trafikövervakande verksamhet. Då lades grunden till en modern mc-polisverksamhet som återspeglas i polismuseets fordons- och tekniksamling.

Janne var en av de främsta initiativtagarna till skapandet av det Polistekniska museet. I dag kan museet exponera en imponerande – och kanske världens största – samling fungerande polistekniska föremål. Det började med mc-polishistoria och fortsatte med flerhjuliga fordon och övrig utrustning. Ett storslaget arv som vi alla har att förvalta på bästa sätt.

Allt började med att Janne tog initiativ till och genomförde bildandet av föreningen Mc-polisveteranerna den 19 november 1984. Fram till och med år 2006 var han engagerad i föreningens styrelse som vice eller ordinarie ordförande. Under dessa 22 år bedrev han ett omfattande arbete med att utveckla föreningen till vad den är idag med mer än 450 medlemmar. När han lämnade styrelsearbetet och avtackades vid föreningens årsmöte 2007 utsågs han till vice hedersordförande och föreningens traditionsbärare.

Genom en intensiv marknadsföring av föreningen och dess ideal, främst genom Guldhjälmskurser och uppvisningar, skapade han ett synnerligen gott renommé för föreningen. Ett annat av Jannes initiativ var SörentorpsloppeTT, som under åren 1999-2004, blev ett mycket uppskattat arrangemang som gjorde Mc-polisveteranerna vida berömda i motorkretsar långt ut i Europa.

När föreningen hade etablerats började Janne samla in mc-polisverksamhetens historia. Hans historiska intresse och kunskaper om polisverksamheten ledde till att han fick uppdraget att bygga upp det Polistekniska museet vilket invigdes av rikspolischefen den 20 maj 1995.

Jannes envishet, initiativkraft, känsla för och kunskap om det historiska skeendet inom olika polisområden, kanske främst inom trafikpolisverksamheten, har gjort allt detta möjligt. Hans stora kontaktnät, liksom hans förmåga att umgås med människor på alla nivåer, har varit av största värde för vår förenings goda renommé. Något som också har varit till stor nytta för hela polisväsendet.

Janne har tagit en ovärderlig kunskap med sig när han nu alldeles för tidigt har lämnat oss. Vi saknar honom, hans kunskap, initiativkraft och goda kamratskap.

Ragnar Pålsson