HEDERSMEDLEMMEN LASSE SVENSSON

Vid årsmötet den 27 mars 2008

utsågs Lasse Svensson, mångårig fotograf på tidningen Kvällsposten/Expressen i Malmö, till hedersmedlem.

Lasse har mycket väl kvalificerat sig till hedersmedlem för sina förtjänster och tjänster till Mc-polisveteranernas och Skånepolisens fromma under många år. Om detta har vi dessutomn skrivit mycket i Med Öppet Visir under årens lopp. Skånes mc-poliser ligger också bakom förslaget.

Ingen, förutom vårt eget bildarkiv, har bidragit med så många bilder till årsskriften och bildarkivet, som Lasse gjort! Han har t o m överträffat ”Esso” Gunnarsson och det säger inte lite.

Mc-polisveteranerna är oerhört tacksamma för de mängder av bilder från forna mc-polistider (1950-talet – idag) som Lasse skänkt till föreningen. Många av dessa har under åren varit publicerade i årsskriften och många av dem finns här på hemsidan. Förutom dessa har också Polistekniska museets bildarkiv fått en mängd bilder om bl a polisflygets verksamhet.

Lasse är en genuin BMW-förare, och har ett flertal f d polis-BMW i sina samlingar. Den mest orginella är hans f d Statspolis-BMW R 60/1959 från Västerås (U 43/A 3003) som slutade som utbildnings-mc i Strängnas.

Med den, har Lasse, som också är väl insatt i mc-polisernas värderingar, ideal och etik uppträtt i en rad olika sammanhang som rallyn, media, mässor, utställningar, filminspelningar mm och representerat föreningen Mc-polisveteranerna. Även om han inte är polis, har han på ett för föreningen mycket hedrande sätt agerat som mc-polis i dessa sammanhang.
Det har varit oerhört positivt eftersom vi inte själva kunnat medverka. Sedan 2004 har Lasse varit den enda ”mc-polisveteran” som framträtt officiellt. För många år sedan utsåg vi därför Lasse till ”Mc-polisveteranernas ambassadör i Skåne”. Och den utnämningen gäller även i fortsättningen.

Du finner ett flertal bilder på Lasse och hans fina BMW R 60 i hemsidans bildarkiv 1966-70 och 2006-2010.

Vi hälsar ”ambassadör” Lasse välkommen i vår exklusiva församling!

Janne Huzell