NY POLIS-DUETT TILL MUSEET

På grund av att den tidigare införskaffade Volvo Duetten inte visade sig ha varit en äkta svart/vit polisbil utan en civil utredningsbil startade jobbet med att hitta en ny under hösten 2015. Efter spårande i polisarkiv och Svenska Volvo PV-klubbens medlemsmatrikel har en annan bil nu letats fram och ägaren ”övertalats” att sälja bilen till Polismuseet.

Duett 2

Den köptes och hämtades utanför Teckomatorp i Skåne den 7 oktober 2015.

Bilen är en -67:a och har enligt det gamla ursprungliga registreringsbeviset varit polisbil i Karlskrona ifrån januari 1967 till januari 1971 och där gått som svart/vit hundbil. Denna bil har inte lika stort renoveringsbehov som den andra varför vi hoppas kunna återställa denna lite fortare än den andra.

Uppspårandet av möjliga fordon gjordes som nämnts ifrån Svenska Volvo PV-klubbens medlemsmatrikel där bilar med ursprunglig färgkod nr 60, vilket betyder svart/vit polisbilslackering, letades upp.

Via RPS gamla arkivlistor på inköpta svart/vita Volvo Duetter från åren 1966 – 1968 hittades också ett antal fordon som var svart/vita övervakningsfordon. Med dessa listors angivna gamla registreringsnummer har ursprungliga registreringsbevis beställts ifrån olika landsarkiv. På dessa har sedan chassinumren framkommit vilket gjort det möjligt att chassinummersöka i vägtrafikregistret för att se vilka bilar som fortfarande fanns kvar. Ett antal nuvarande ägare har sedan kontaktats och förfrågan om möjlig försäljning till Polismuseet har sedan ställts till dessa.

Efter beskrivning av nuvarande skick och utrustning blev det till slut affär med en Duettägare i Teckomatorp i Skåne. Bilen var körbar men den ursprungliga B18 motorn var utbytt till en B20. Bilen är rostlagad vid några olika tillfällen oDuett 5ch lackades svart för många år sedan. Tidens tand har dock satt sina spår och en del nya rostskador har uppstått och några gamla behöver nu lagas om igen. Denna bil är dock i betydligt bättre skick än den tidigare och kräver inte lika stora resurser för att kunna återställas till ursprungligt skick som polishundbil.

Vid samtal med en ägare under 80-talet framkom att bilen vid ett tillfälle använts till att hämta den f.d. justitieministern (1983 – 1987) Sten Wickbom ifrån en järnvägsstation i Skåne till ett större fackföreningsmöte där han skulle tala. Justitieministern hade då uttryckt stolthet i att få bli hämtad i en f.d. polisbil.

Bilen har kvar flera polisspecifika detaljer som taksökarlyktan, sidoblinkers vid taket bakom dörrarna, polispanelen under instrumentpanelen med knapparDuett 4na för utryckningsljusen och siren m.m. Den har också kvar det mycket speciella extrahandtaget på vänster bakdörr som inte fanns på vanliga Duetterna, inte ens på de civila polis-Duetterna. På de vanliga Duetterna är båda bakdörrarna öppna genom att högerdörrens handtag öppnas men på de svart/vita, som oftast var hundförarbilar, kunde vänsterdörren fortfarande hållas låst trots att högerdörren öppnades.

En annan polisspecifik utrustningsdetalj i Duetterna, som också fanns kvar i bilen, är en trälåda under baksätet med fack för diverse utrustning. Baksätets dyna gjordes om och blev endast 5-6 cm tjock för att denna trälåda ska få plats.

Efter kontakt med poliser och f.d. poliser i Blekinge har information framkommit att det var tre hundförare som arbetade med just denna bil under dess “hundår” i Karlskrona. Det var Torkel Andersson, Bosse Nestlander och Lars Neij. Föreningen har varit i kontakt med Lars Neij som i sin tur kontaktat Torkel Andersson och de två ska nu försöka leta fram bilder och liknande från bilens aktiva tid.

Renovering har påbörjades under vintern 2015/2016 genom utbyte av bromssystemet och rostlagning.

Text och bild
Bengt Svensson