Årets Mc-poliser 1962-2006

1962 instiftade Svenska Motorcykelförbundet (SVEMO) stipendiet ”Årets Mc-polis”.

Det tilldelas den polisman ”som i egenskap av motorcykelpolis visar framträdande initiativkraft och hjälpsamhet eller utför särskilt meriterande gärning”.

Från början var stipendiebeloppet 1 000 kr jämte SVEMO:s förtjänstplakett. Beloppet höjdes 1985 till 5000 kr. Sedan 2000 är stipendiet på 15 000 kr . Stipendiet skall inom ett år användas för studier av mc-polisverksamhet i annat land.

Kandidater anmäls av polismyndigheterna till Rikspolisstyrelsen i början av året. I maj utser juryn, en stipendiat. Juryn består av SVEMO:s ordförande Sture Fredell, generalsekreteraren Per Westling, Överdirektör Olof Egerstedt och poliskommissarie Örjan Brodin, rikspolisstyrelsen samt Mc-polisveteranernas sekreterare.

Sedan 1983 har stipendiet delats ut vid någon av årets stora motortävlingar i Anderstorp, Karlskoga, Linköping och Stockholms Stadion. Mc-polisveteranerna (Janne Huzell) har arrangerat och genomfört denna ceremoni i 20 år.

2005 fick Årets mc-polis motta sitt stipendium vid Trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand den 17 augusti.

Årets Mc-polis är det första och äldsta av alla dagens ”Årets-utnämningar”

Dessa mc-poliser har under årens lopp erhållit stipendiet:

1962* Per Olof Collin, Stockholm
1963* Karl-Erik Nilsson, Göteborg
1964* Bertil Wåhl, Stockholm
1965* Anders Olofsson, Stockholm
1966* Leif Ahnström, Stockholm
1967 Sten Arvid Liljeberg, Falun
1968 Hans Rigdahl, Göteborg
1969* Gunnar Johansson, Malmö
1970 Lars-Åke Johansson, Jönköping
1971 Karl Ingvar Rosén, Falun
1972 Sven Lind, Västerås
1973 Arne Sivertsson, Karlstad
1974 Lars-Olof Hagberg, Halmstad
1975* Hans Ericsson, Stockholm
1976 Erik Olov Swing, Gävle
1977* Rolf Gustavsson, Gävle
1978* Kjell Karlsson, Växjö
1979 Rune Peterson, Umeå
1980 Ingemar Gräns, Skövde
1981* Stefan Lodesten, Västerås
1982* Leif Bergman, Solna
1983 Göran Bergqvist, Jönköping
1984 Jörgen Nilsson, Kalmar
1985* Stig Lilja, Stockholm
1986 Hasse Hansson, Skövde
1987 Sven-Erik Karlsson, Vänersborg
1988* Hasse Gustavsson, Karlstad
1989* Hans Lundberg, Luleå
1990* Peter Nord, Stockholm
1991* Torbjörn Lundgren, Umeå
1992* Kjell Collin, Hudiksvall
1993* Lars-Gunnar Larsson, Eskilstuna
1994* Per Steen, Helsingborg
1995* Gösta Nilsson, Karlstad
1996* Thommy Elgh, Jönköping
1997* Thomas Jönsson, Linköping
1998* Peter Ebermo, Stockholm
1999* Lars-Jonney Jonsson, Linköping
2000* Tommy Nilsson, Halmstad
2001* Bert-Arne Larsson, Uddevalla
2002* Paola Hellman, Umeå
2003* Mats Johansson. Uppsala
2004* Stefan Andén, Stockholm
2005 Ingen utsedd!
2006 Ingen utsedd i år heller!!

*=Medlem